Temel ve Zemin Etüdü


Zemin ve temel etütlerinin amacı; hem ekonomik hem de güvenli bir yapı inşa edebilmek ve zemin yapısından kaynaklanacak bir potansiyel hasarı ve/veya tehlikeyi önceden tespit edebilmek adına yeterli miktarda güvenilir bilgi toplamaktır.

Zemin ve temel etüt çalışmaları, jeolojik, jeofizik, jeomorfolojik çalışmalar bir arada kullanılarak yürürlükteki genelge standartlarında gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmaların, konusunda uzman jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendisleri tarafından geoteknik bir esasla değerlendirilmesi sonucu  zemin ve temel etüt raporları hazırlanmaktadır. Firmamız kurulduğu günden bu yana çok sayıda konut, iş merkezi, sanayi, eğitim, konaklama, sağlık ve enerji tesisleri ile tünel, köprü vb. ulaşım projelerinin zemin ve temel etütlerini gerçekleştirmiştir.

Raporlar, 18/3/2018 tarihli 30364 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe giren "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 31.08.2018 tarih ve 2018/10 sayılı genelge ile belirtilen esaslara göre T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı' na uygun olarak hazırlanmaktadır. Hazırlanan raporlarda; arazinin yer altı yapısı, yapılması planlanan yapının statik hesapları için gerekli zemin parametreleri olan, emniyetli taşıma gücü, yatak katsayısı, zemin grubu, zemin sınıfı, spektrum karekteristik peryodları, yeraltı su seviyesi, temel sistemi ve yapılaşma için gerekli görülen diğer önlemler yer almaktadır.

© Copyright 2017 Jeo Mühendislik Ltd. Şti.