Sondaj Çalışmaları


Sondaj çalışmaları, yapı etki bölgesindeki zemin birimlerinin yatay ve düşey yöndeki dağılımı ile fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılır. Sondajların bir diğer amacı; yer altı suyu seviyesinin belirlenmesi, kuyu içi arazi deneylerinin yapılması ve gerekli laboratuvar deneylerinin yapılması için zemini karekterize edecek sayıda örselenmiş ve örselenmemiş numuneler alınmasıdır. 
 

 

© Copyright 2017 Jeo Mühendislik Ltd. Şti.