Sismik Ölçüler (Kırılma, Yansıma, MASW)


Sismik ölçümler (Kırılma, Yansıma, MASW)  yer altı yapılarının ortaya çıkarılması amacıyla yapılmaktadır. Bu kapsamda, zeminde çeşitli enerji kaynaklarıyla yapay olarak oluşturulan (çok küçük deprem) sarsıntılar, yani elastik dalgalar yer içerisinde yayılırken kırılıp veya yansıyıp geçtikleri ortamların fiziksel (mekanik) özelliklerini taşıyarak yeryüzüne gelirler. Bu şekilde yer içinde yayılarak gelen sıkışma ve kayma dalgalarının hızları (Vp ve Vs) sismik cihazlar ile kaydedilir. Bu kayıtlar jeofizik mühendisleri tarafından değerlendirilerek zemin elastik parametreleri elde edilmektedir. Sismik hızlar bir zeminin (kayacın) yoğunluğuna ve elastik parametrelerine bağlıdır. Elastik parametreler ise kayaçların litolojisine bağlıdır.


     

© Copyright 2017 Jeo Mühendislik Ltd. Şti.