Jeofizik Çalışmalar


Jeofizik Çalışmalar; örtü tabakası kalınlığı ve ana kaya derinliğinin tespiti, dinamik zemin parametrelerinin belirlenmesi, zeminde yapılaşmayı olumsuz yönde etkileyebilecek boşluk, fay vb. gibi süreksizliklerin olup olmadığının belirlenmesi, depremsellik katsayısının tayini ve fay hatlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Firmamızca uygulaması gerçekleştirilen jeofizik yöntemler aşağıda yer almaktadır.
 
© Copyright 2017 Jeo Mühendislik Ltd. Şti.