Geoteknik Rapor & Projelendirme


Bir alanın, herhangi bir inşaat işi için uygunluğunu belirlemek ve ekonomik olarak projelendirmek, uygulamak için zemin incelemesi gerekir. Zemin incelemesi; temel zemininin kendisi ile temas içinde çalışan bir inşaat yapısından gelecek olan etkilere karşı nasıl bir tepki vereceğinin incelenmesi ve bunun için gerekli uygun çözümlerle ele alarak gerekli tasarımların sağlanması amacına yöneliktir. Burada bir yapı-zemin etkileşimi söz konusudur. Etkileşme probleminin çözümü ise etkileşmeye giren elemanların, yani zeminin ve yapı malzemesinin gerilme altındaki davranış özelliklerinin bilinmesine bağlıdır.                

Geoteknik projeler; çalışma alanındaki zemin yapısı, çevre koşulları ve uygulanacak yöntemin çevredeki yapılara olan etkileri vb. açılardan değerlendirilmekte ve söz konusu işe yönelik en uygun çözüme göre tasarlanmaktadır. Jeo Mühendislik, bünyesindeki tecrübeli teknik personel ile zemin iyileştirme uygulamaları, iksa sistemleri, kazıklı temel uygulamaları yapmaktadır.
 

    
© Copyright 2017 Jeo Mühendislik Ltd. Şti.