Elektrik Özdirenç


Rezistivite ölçümleri, yerin litolojik yapısını tespit etmek amacıyla yapılmaktadır. Düşey elektrik sondajı (DES)  yerleştirilen akım elektrotları aracılığıyla yere verilen elektrik akımı nedeniyle, potansiyel elektrotlarında meydana gelen potansiyel farkın ölçülerek özdirenç değerlerinin hesaplanması prensibine dayanmaktadır.  Belirlenen özdirencin düşük olması, zemin dane çapının küçük olduğuna ve su taşıyabilme özelliğinin de az olduğuna işaret etmektedir. Bu yöntemle, yeraltı suyu seviyesi ile yeraltındaki boşluklar, çatlaklar, süreksizlikler de tespit edilebilmektedir.


                              

 

© Copyright 2017 Jeo Mühendislik Ltd. Şti.