Arazi Deneyleri


Zemin araştırmalarında projenin özellikleri ve önemine göre mekanik özelliklerin kestirimi ve saptanmasına yönelik değişik arazi deneyleri ve ölçme kontrol sistemleri kullanılmaktadır. Firmamız arazi deneyleri kapsamında Presiyometre ve Plaka Yükleme Deneyleri yapmaktadır.

 

Presiyometre Deneyi 

Presiyometre Deneyi; zeminin yük/deformasyon parametrelerinin belirlendiği bir arazi (in-situ) deneyidir. Deney basit anlamda genişleyebilir silindirik bir probun önceden delinmiş bir kuyuya indirilerek şişirilmesi ve bu esnada prob içerisindeki basınç ve hacim değişikliklerinin ölçülmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.

 

Plaka Yükleme Deneyi

Plaka yükleme deneyi zeminin taşıma gücü belirlemek için yapılan bir arazi deneyidir.  Bu test temel olarak temel seviyesinde çapı 30-75 cm olan dairesel çelik levhayı yüklemek  ve her bir yük artımına tekabül eden oturma miktarının  belirlenmesinden ibarettir.  Deney sonucunda elde edilen oturma-yük eğrisi yardımı ile zeminin taşıma gücü hesaplanır.

 

© Copyright 2017 Jeo Mühendislik Ltd. Şti.